Skip to content

Datganiad Llafar - Datganoli Trethi a'r Fframwaith Cyllidol

Dolenni perthnasol

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Ar 5 Gorffennaf 2016, gwnaeth y Carl Sargeant, Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Datganoli Trethi a'r Fframwaith Cyllidol (dolen allanol).