Skip to content

Datganiad Llafar - Y Rhaglen Lywodraethu: Symud Cymru Ymlaen

Dolenni perthnasol

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Gwybodaeth am gweinidogion, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Rydym am greu Cymru sy'n iach ac egnïol, yn ffyniannus a diogel, yn uchelgeisiol ac yn dysgu, ac yn unedig a chysylltiedig.