Skip to content

Datganiad Llafar - Yr Adolygiad Ymarfer Plant i Farwolaeth Dylan Seabridge

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Ar 12 Gorffennaf 2016, gwnaeth y Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Yr Adolygiad Ymarfer Plant i Farwolaeth Dylan Seabridge (dolen allanol).