Skip to content

Datganiad Llafar - Cymunedau Cryf

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Ar 11 Hydref 2016, gwnaeth y Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Cymunedau Cryf (dolen allanol).