Skip to content

Datganiad Llafar - Rhentu Doeth Cymru

Dolenni perthnasol

Mae'r gyfraith bellach yn ei gwneud yn ofynnol i bob landlord gofrestru, ac i asiantau a landlordiaid sy'n rheoli eiddo eu hunain gael trwydded.
Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Mae Bywyd Gwell a Chymunedau Gwell yn datgan ein rhaglen weithredu ar gyfer gweddill y tymor hwn o Lywodraeth.
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Ar 22 Tachwedd 2016, gwnaeth y Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Rhentu Doeth Cymru (dolen allanol).