Skip to content

Datganiad Llafar - Nodi Dydd y Cofio a Chefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Mae cymuned y Lluoedd Arfog yn rhan annatod o'r gymdeithas yng Nghymru. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn rhoi ystyriaeth lawn i'w hanghenion.
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Ar 8 Tachwedd 2016, gwnaeth y Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Nodi Dydd y Cofio a Chefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog (dolen allanol).