Skip to content

Datganiad Llafar - Caniatâd Tybiedig ar gyfer Rhoi Organau—y Chwe Mis Cyntaf

Dolenni perthnasol

Rydym wedi ymrwymo i ymdrechion parhaus i gynyddu cyfraddau rhoi organau.
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon

Ar 14 Mehefin 2016, gwnaeth y Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Caniatâd Tybiedig ar gyfer Rhoi Organau—y Chwe Mis Cyntaf (dolen allanol).