Skip to content

Datganiad Llafar - Sefydlu’r Gronfa Triniaethau Newydd a’r Adolygiad Annibynnol o’r Broses Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol

Dolenni perthnasol

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Ar y tudalennau hyn fe welwch y newyddion a'r cyhoeddiadau diweddaraf am iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon