Skip to content

Datganiad Llafar - Arllwysiad Olew yn Nantycaws, Caerfyrddin

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ar 11 Hydref 2016, gwnaeth y Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Arllwysiad Olew yn Nantycaws, Caerfyrddin (dolen allanol).