Skip to content

Datganiad Llafar - Prosiect Coridor yr M4 o gwmpas Casnewydd

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth am gweinidogion, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Mae'r M4 rhwng Casnewydd ac Abertawe yn un o'n prif goridorau a'n pyrth rhyngwladol ar gyfer economi de Cymru.
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Ar 4 Hydrefi 2016, gwnaeth y Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Prosiect Coridor yr M4 o gwmpas Casnewydd (dolen allanol).