Skip to content

Datganiad Llafar - Yr Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus i’r M4 yng Nghasnewydd

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Mae'r M4 rhwng Casnewydd ac Abertawe yn un o'n prif goridorau a'n pyrth rhyngwladol ar gyfer economi de Cymru.
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Economi a'r Seilwaith

Ar 8 Mehefin 2016, gwnaeth y Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Economi a'r Seilwaith Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Yr Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus i’r M4 yng Nghasnewydd (dolen allanol).