Skip to content

Datganiad Llafar - Y Diweddaraf ar Ddiwygio Llywodraeth Leol

Dolenni perthnasol

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Mae Llywodraeth Cymru eisiau Llywodraeth Leol cryf a grymus sy'n gallu canolbwyntio ar ddarparu arweinyddiaeth feiddgar a phenderfynol i gyflawni ar gyfer dinasyddion Cymru.
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Ar 4 Hydref 2016, gwnaeth y Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Y Diweddaraf ar Ddiwygio Llywodraeth Leol (dolen allanol).