Skip to content

Datganiad Llafar - Codau Cyfraith Cymru

Dolenni perthnasol

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Mick Antoniw, Cwnsler Cyffredinol

Ar 13 Rhagfyr 2016, gwnaeth y Mick Antoniw, Cwnsler Cyffredinol Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Codau Cyfraith Cymru (dolen allanol).