Skip to content

Datganiad Llafar - Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

Dolenni perthnasol

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Ar 29 Tachwedd 2016, gwnaeth y Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) (dolen allanol).