Skip to content

Datganiad Llafar - Ddigwyddiadau Chwaraeon Rhyngwladol o bwys

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth am gweinidogion, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Ar 13 Medi 2016, gwnaeth y Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Ddigwyddiadau Chwaraeon Rhyngwladol o bwys (dolen allanol).