Skip to content

Datganiad Llafar - Cymru Hanesyddol

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth am gweinidogion, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Disgrifiad o'r amgylchedd hanesyddol a'r gwasanaethau sy'n ei gynnal.
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Ar 8 Tachwedd 2016, gwnaeth y Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Cymru Hanesyddol (dolen allanol).