Skip to content

Datganiad Llafar - Arolwg Iechyd Cymru

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Mae arolwg yn darparu gwybodaeth am statws iechyd, salwch, ffordd o fyw, defnydd o'r gwasanaeth iechyd a phlant.
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon

Ar 21 Mehefin 2016, gwnaeth y Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Arolwg Iechyd Cymru (dolen allanol).