Skip to content

Datganiad Llafar - Yr Adolygiad Seneddol i Wasanaethau Iechyd a Gofal

Dolenni perthnasol

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon

Ar 1 Tachwedd 2016, gwnaeth y Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Yr Adolygiad Seneddol i Wasanaethau Iechyd a Gofal (dolen allanol).