Skip to content

Datganiad Llafar - Y Diwydiant Bwyd a Diod

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Ein nod yw rhoi mantais gystadleuol i’n busnesau bwyd a diod trwy gyfres o raglenni cymorth.
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ar 22 Tachwedd 2016, gwnaeth y Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Y Diwydiant Bwyd a Diodl (dolen allanol).