Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Derfynol 2017-18

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
Rwyf heddiw wedi cyflwyno Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18  ‘Symud Cymru Ymlaen’  sy’n nodi manylion ein dyraniadau i gefnogi ein blaenoriaethau ar gyfer Cymru.

Mae holl ddogfennau’r Gyllideb Derfynol ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar wefan Llywodraeth Cymru.

http://llyw.cymru/funding/budget/final-budget-2017-18/?lang=cy

Mae'r datganiad hwn yn cael ei gyhoeddi yn ystod y toriad er gwybodaeth i'r aelodau. Os bydd yr aelodau am imi wneud datganiad pellach neu ateb cwestiynau am y mater hwn pan fydd y Cynulliad yn ailymgynnull, byddaf yn fwy na pharod i wneud hynny