Skip to content

Datganiad Llafar - Canolbwyntio ar Allforion

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth am gweinidogion, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Mae busnesau cryf, arloesol a chystadleuol yn hanfodol i economi Cymru.
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Ar 22 Tachwedd 2016, gwnaeth y Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Canolbwyntio ar Allforion (dolen allanol).