Skip to content

Datganiad Llafar - Pencampwriaeth Bêl-droed Ewrop

Dolenni perthnasol

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Gwybodaeth am gweinidogion, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Economi a'r Seilwaith

Ar 8 Mehefin 2016, gwnaeth y Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Economi a'r Seilwaith Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Pencampwriaeth Bêl-droed Ewrop (dolen allanol).