Skip to content

Datganiad Llafar - Cyllid yr UE

Dolenni perthnasol

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Rydym yn parhau i roi rhaglenni ariannu’r UE ar waith yng Nghymru.
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Ar 11 Hydref 2016, gwnaeth y Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Cyllid yr UE (dolen allanol).