Skip to content

Datganiad Llafar - Ynni

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Mae ein polisïau a’n camau gweithredu’n helpu i greu economi gynaliadwy a charbon isel ar gyfer Cymru.
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ar 6 Rhagfyr 2016, gwnaeth y Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Ynni (dolen allanol).