Skip to content

Datganiad Llafar - Cyflogadwyedd

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth am gweinidogion, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

Ar 15 Tachwedd 2016, gwnaeth y Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Band Eang Cyflym Iawn: Y camau nesaf (dolen allanol).