Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Ddraft 2017-18 – Symud Cymru Ymlaen

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Heddiw, rwyf wedi cyhoeddi cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyllideb Ddrafft 2017-18.

Mae cynigion y Gyllideb Ddrafft, dogfen ysgrifenedig y Gyllideb Ddrafft a’r tablau manwl sy’n cyd-fynd â’r gyllideb ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar wefan Llywodraeth Cymru.