Skip to content

Datganiad Llafar - 

Dolenni perthnasol

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Ar 18 Hydref 2016, gwnaeth y Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Cyllideb Ddrafft 2017-18 (dolen allanol).