Skip to content

Datganiad Llafar - Adolygiad Diamond o Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Yn yr adran hon o’r wefan, cewch wybodaeth am ein polisïau addysg a’r cymorth y gallwn ni ei gynnig i chi.
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Ar 22 Tachwedd 2016, gwnaeth y Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Adolygiad Diamond o Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru (dolen allanol).