Skip to content

Datganiad Llafar - Banc Datblygu Cymru

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth am gweinidogion, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Mae busnesau cryf, arloesol a chystadleuol yn hanfodol i economi Cymru.
Comisiynodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth adolygiad annibynnol a arweiniwyd gan yr Athro Dylan Jones-Evans, Prifysgol Cymru.
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Ar 13 Rhagfyr 2016, gwnaeth y Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Banc Datblygu Cymru (dolen allanol).