Skip to content

Datganiad Llafar - Strategaeth Tlodi Plant Cymru - Adroddiad Cynnydd 2016

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Mae ein Strategaeth 2015 ar gyfer Tlodi Plant yn cynnwys 5 amcan allweddol er mwyn mynd i’r afael â thlodi plant a gwella deilliannau ar gyfer teuluoedd ar incwm isel yng Nghymru.  
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Ar 13 Rhagfyr 2016, gwnaeth y Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Strategaeth Tlodi Plant Cymru - Adroddiad Cynnydd 2016 (dolen allanol).