Skip to content

Datganiad Llafar - Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Mae gan Lywodraeth Cymru nifer o gynlluniau i helpu rhieni gyda chostau gofal plant.
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Ar 8 Tachwedd 2016, gwnaeth y Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Y Cynnig Gofal Plant i Gymru (dolen allanol).