Skip to content

Datganiad Llafar - Penodiadau i’r Cabinet

Dolenni perthnasol

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Gwybodaeth am gweinidogion, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Carwyn Jones, y Prif Weinidog

Ar 24 Mai 2016, gwnaeth y Prif Gweinidog Ddatganiad llafar yn y Siambr ar: Penodiadau i’r Cabinet. Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol).