Skip to content

Datganiad Llafar - Dyfodol Gwasanaethau Bysiau yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth am gweinidogion, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Mae gwasanaethau bysiau lleol yn hanfodol i fywyd economaidd, diwylliannol a chymdeithasol Cymru.
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Ar 18 Hydrefi 2016, gwnaeth y Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Dyfodol Gwasanaethau Bysiau yng Nghymru (dolen allanol).