Skip to content

Datganiad Llafar - Darlledu yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Rydym yn cydweithio â'r cyrff cenedlaethol ar faterion yn ymyneud â darleddu sy'n effeithio ar Gymru.
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Ar 21 Mehefin 2016, gwnaeth y Alun Davies, Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Darlledu yng Nghymru(dolen allanol).