Skip to content

Datganiad Llafar - Band Eang Cyflym Iawn: Y camau nesaf

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth am gweinidogion, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Rydym am i fand eang cyflym iawn fod ar gael i bawb.
Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

Ar 8 Tachwedd 2016, gwnaeth y Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Band Eang Cyflym Iawn: Y camau nesaf (dolen allanol).