Skip to content

Datganiad Llafar - Y Rhaglen i Ddileu TB Buchol

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Dim ond trwy ddefnyddio cyfuniad o fesurau i ddelio â holl ffynonellau’r haint y llwyddwn ni i ddileu TB gwartheg.
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ar 18 Hydref 2016, gwnaeth y Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Y Rhaglen i Ddileu TB Buchol (dolen allanol).