Skip to content

Datganiad Llafar -  Ymyrraeth ynghylch Erthygl 50

Dolenni perthnasol

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Mick Antoniw AC, y Cwnsler Cyffredinol

Ar 8 Tachwedd 2016, gwnaeth y Mick Antoniw, Mick Antoniw AC, y Cwnsler Cyffredinol Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Ymyrraeth ynghylch Erthygl 50 (dolen allanol).