Skip to content

Datganiad Llafar - Bygythiadau o ran Clefydau Anifeiliaid Egsotig, y Tafod Glas a Chynllunio Wrth Gefn

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Mae clefydau anifeiliaid egsotig yn parhau’n fygythiad i dda byw Cymru. O ganlyniad mawr angen cynlluniau cadarn wrth gefn i ddelio â nhw.
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ar 5 Gorffennaf 2016, gwnaeth y Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Bygythiadau o ran Clefydau Anifeiliaid Egsotig, y Tafod Glas a Chynllunio Wrth Gefn l (dolen allanol).