Skip to content

Datganiad Llafar - Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Ar 13 Rhagfyr 2016, gwnaeth y Alun Davies, Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) (dolen allanol).