Skip to content

Datganiad Llafar - Y Targed o 20,000 o Dai Fforddiadwy

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Mae Bywyd Gwell a Chymunedau Gwell yn datgan ein rhaglen weithredu ar gyfer gweddill y tymor hwn o Lywodraeth.
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Ar 1 Tachwedd 2016, gwnaeth y Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Y Targed o 20,000 o Dai Fforddiadwy (dolen allanol).