Skip to content

Aelodau'r Cabinet

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol

Carwyn Jones AC

Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC

30/11/17
Prif Weinidog Cymru
 
Jeremy Miles

Jeremy Miles AC

30/11/17
Y Cwnsler Cyffredinol
 
Mark Drakeford AC

Mark Drakeford AC

03/11/17
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 
Vaughan Gething AC

Vaughan Gething AC

03/11/17
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
 
Lesley Griffiths AC

Lesley Griffiths AC

03/11/17
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.
 
Ken Skates AC

Ken Skates AC

03/11/17
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 
Kirsty Williams

Kirsty Willams AC

03/11/17
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 
Alun Davies AC

Alun Davies AC

03/11/17
Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus.
 
Julie James AC

Julie James AC

03/11/17
Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip.