Skip to content

Polisïau ynghylch y Gymraeg hyd at 2017

Ein polisïau ar gyfer hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg.

Adroddiad blynyddol Strategaeth y Gymraeg

29/03/18
Ein hadroddiad blynyddol ar y cynnydd a wnaed i gynyddu nifer y bobl sy’n siarad ac yn defnyddio’r Gymraeg.
 

Iaith fyw: iaith byw - Strategaeth y Gymraeg 2012 - 2017

18/04/17
Strategaeth ar gyfer hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg ym mywyd bob dydd.
 

Strategaeth y Gymraeg: cynllun gweithredu

15/03/16
Cynllun gweithredu blynyddol sy’n esbonio sut bydd y Gweinidogion Cymru yn gweithredu’r cynigion a amlinellir yn y ddogfen polisi ar y Gymraeg ‘Bwrw Mlaen’.
 
Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

10/03/16
Mae'r Strategaeth hon yn garreg filltir hanesyddol yn natblygiad addysg cyfrwng Cymraeg ac yn gosod ein cyfeiriad strategol cenedlaethol.
 

Cynllun gweithredu technoleg a’r cyfryngau digidol Cymraeg

27/05/13
Dyma gynllun gweithredu y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau ar gyfer Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg. Fe'i baratowyd yn unol ag Adran 78 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.