Skip to content

Ystadegau

Mae 562,000 o bobl yng Nghymru yn gallu siarad Cymraeg, sy’n cynrychioli 19 y cant o'r boblogaeth.

Rydym yn dibynnu ar wybodaeth ystadegol gywir. Mae hyn ein helpu i sicrhau bod polisïau a mentrau sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn cael eu targedu at y rhai hynny y mae angen cymorth penodol arnynt er mwyn sicrhau bod y Gymraeg yn parhau i ffynnu.  

Mae Cyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cymru yn casglu ystadegau ar y Gymraeg.