Skip to content

Ymchwil

Adroddiadau ymchwil yn ymwneud â'r iaith Gymraeg. Mae gwaith ymchwil da yn ein helpu i ddeall beth sy'n gweithio a pham ei fod yn gweithio.

 

Ymchwilio i ddefnydd iaith siaradwyr Cymraeg yn eu bywyd bob dydd

Ymchwilio i ddefnydd iaith siaradwyr Cymraeg yn eu bywyd bob dydd

08/08/13
Gofynnwyd i Beaufort Research i archwilio ymddygiad, agweddau a dyheadau siaradwyr Cymraeg o ran eu defnydd o'r Gymraeg mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd bob dydd.
 

Anghenion a dyheadau pobl ifanc o safbwynt y Gymraeg: Ymgynghoriad gyda phobl ifanc

29/03/12
Gwaith ymchwil ar anghenion a dyheadau pobl ifanc o safbwynt y Gymraeg.
 
Gwerthusiad o Iaith Pawb: Cam 1

Gwerthusiad o Iaith Pawb: Cam 1

01/07/07
Gwaith ymchwil yn nodi sut rydym yn perfformio yn erbyn ein cynllun gweithredu cenedlaethol ar gyfer Cymru ddwyieithog.