Skip to content

Iaith fyw: iaith byw

Dolenni perthnasol

Mae’r cynllun gweithredu yma yn esbonio sut byddwn yn gweithredu’r cynigion a amlinellir yn y strategaeth ar gyfer y Gymraeg, Iaith fyw: iaith byw, yn ystod 2013 i 2014
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Strategaeth y Gymraeg 2012-17

Fe'i paratowyd yn unol ag Adran 78 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Gweld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru yw gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg. Mae'r strategaeth yn anelu at weld cynnydd yn nifer y bobl sy’n gallu siarad yr iaith, ac sy'n ei defnyddio.

Mae hon yn strategaeth ar gyfer pum mlynedd, o 1 Ebrill 2012 i 31 Mawrth 2017, ac yn disodli Iaith Pawb a gyhoeddwyd yn 2003.