Skip to content

Pethau Bychain - gwneud 'pethau bychain' dros y Gymraeg

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cyfleoedd i rannu a hyrwyddo syniadau syml i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn ein bywydau bob dydd.

Ry’n ni am weld yr iaith Gymraeg yn ffynnu. Felly, ry’n ni’n datblygu dulliau newydd i gynyddu defnydd yr iaith. Un o’r dulliau hynny yw ymgyrch newid ymddygiad newydd o’r enw #PethauBychain.

Mae’r ymgyrch yn cael ei ysbrydoli gan ymadrodd enwog ein nawddsant, Dewi Sant, - 'Gwnewch y pethau bychain'.

Nod yr ymgyrch yw annog pobl ar draws y wlad i rannu awgrymiadau ar sut y gallwn ni gyd wneud newidiadau bach i gynyddu'r defnydd o’r Gymraeg bob dydd.

Byw, dysgu a mwynhau yn y Gymraeg

Fe elli di gefnogi’r ymgyrch #PethauBychain mewn sawl ffordd.

Byw

Beth am ddefnyddio’r Gymraeg yn dy fywyd bob dydd drwy:

  • Tecstio a defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn y Gymraeg
  • Dewis yr opsiwn Cymraeg wrth dynnu arian o’r peiriant twll-yn-y-wal
  • Newid yr iaith ar dy ffôn, tabled neu gyfrifiadur.

Dysgu

Fe elli di wella dy sgiliau iaith neu sgiliau iaith dy deulu drwy:

  • Dewis addysg Gymraeg neu ddwyieithog ar gyfer dy blentyn
  • Dilyn cwrs gloywi iaith
  • Gwisgo bathodyn ‘Cymraeg’ i ddangos i gwsmeriaid bod gwasanaeth dwyieithog ar gael.

Mwynhau

Dathla’r Gymraeg bob dydd drwy:

  • Ymweld ag un o’r gwyliau Cymraeg sy’n digwydd dros yr haf
  • Lawrlwytho neu brynu llyfr neu ap newydd Cymraeg
  • Prynu nwyddau neu gynnyrch o Gymru ar gyfer dy gartref.
Ewch i wefan Cymraeg i ddysgu mwy am am sut i Fyw, Dysgu a Mwynhau yn Gymraeg. Mae'r wefan ddwyieithog, sydd wedi ei chreu gan Lywodraeth Cymru yn cynorthwyo a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg.

Cyfryngau Cymdeithasol

Drwy ddefnyddio'r hashnod #PethauBychain, fe elli di ddangos dy gefnogaeth i'r ymgyrch ar y sianelau canlynol:

Ymuna trwy lawrlwytho Bwrdd Hunlun neu Bwrd Awgrymiad dy hun.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Pethau Bychain (Maint ffeil: 23KB)