Skip to content

Ein Cynllun Iaith Gymraeg

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn nodi ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth dwyieithog.

Fel llywodraeth, rydym yn awyddus iawn i annog a hyrwyddo Cymru ddwyieithog. Ond, er mwyn i’n polisïau Cymraeg ni annog eraill, mae’n rhaid i ni arwain drwy esiampl. Ydym ni’n esiampl dda? Rydym ni’n gwbl ymrwymedig i gynnig gwasanaeth dwyieithog o safon. Os ydym yn gwneud ambell i gamgymeriad wrth geisio gwneud hyn, yna rydym am wybod hynny fel y gallwn wella ein gwasanaeth. 

Fel cyrff cyhoeddus eraill, mae genym Gynllun Iaith sy'n:

  • amlinellu’r hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym fel rhan o’n gwasanaethau dwyieithog
  • egluro ein bwriad i ymdrîn â’r iaith Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal ym mhob polisi a gwasanaeth yr ydym yn eu cynnig.

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau ar y modd y gallwn gynnig gwasanaeth Cymraeg gwell. Os oes gennych chi unrhyw sylwadau, neu os ydych am wneud cwyn o’n defnydd o’r Gymraeg, yna cysylltwch â ni:

Swyddog y Cynllun Iaith Gymraeg,
Uned yr Iaith Gymraeg,
Llywodraeth Cymru,
Caerdydd,
CF10 3NQ

Ffôn: 0300 0604400

E-bost:  safonau.standards@cymru.gsi.gov.uk