Skip to content

E-fwletinau

Mae'r e-fwletinau yn rhoi crynodeb i chi o Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae nhw'n cynnwys rhagor o wybodaeth am waith Llywodraeth Cymru yn datblygu polisi a deddfwriaeth yr iaith Gymraeg.

Os hoffech chi dderbyn yr e-fwletinau trwy e-bost, cysyllwch â ni yn cymraeg@cymru.gsi.gov.uk

Newyddion diweddaraf ar yr iaith Gymraeg – Mehefin 2011

30/06/11
Mae’r Gweinidog dros Addysg a Sgiliau wedi gosod ger bron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ar 1 Mehefin, y rheoliadau drafft sy’n gosod allan manylion y broses ar gyfer penodi’r Comisiynydd.
 

Newyddion diweddaraf ar yr iaith Gymraeg – Mawrth 2011

31/03/11
Mae’r Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones, wedi croesawu’r ymateb positif i’r ymgynghoriad ar y strategaeth ddrafft ar gyfer y Gymraeg 'Iaith fyw: iaith byw' ac wedi amlinellu’r gwaith sydd nawr ei angen er mwyn datblygu’r strategaeth derfynol.
 

Newyddion diweddaraf ar yr iaith Gymraeg  – Chwefror 2011

08/02/11
Mae'r Gweinidog dros Dreftadaeth wedi cyhoeddi’r trefniadau newydd er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg.
 

Newyddion diweddaraf ar yr iaith Gymraeg – 19 Ionawr 2011

19/01/11
Bydd y cyfnod ymgynghori ar Strategaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer yr Iaith Gymraeg yn cau ar 4 Chwefror.
 

Newyddion diweddaraf 8 ar yr iaith Gymraeg – 14 Rhagfyr 2010

14/12/10
Mae’r Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones, wedi lansio ar gyfer ymgynghoriad strategaeth ddrafft i hyrwyddo’r Gymraeg fel iaith ffyniannus sy’n cael ei siarad bob dydd.
 

Newyddion diweddaraf ar yr iaith Gymraeg – Rhagfyr 2010

08/12/10
Roedd y bleidlais ar ddydd Mawrth 7 Rhagfyr i gymeradwyo’r Mesur Iaith Gymraeg, yn ôl Gweinidogion Cymru, yn ddigwyddiad tyngedfennol yn hanes yr iaith.
 

Yr wybodaeth ddiweddaraf am bolisi a deddfwriaeth yn ymwneud â'r Gymraeg – Tachwedd 2010

29/11/10
Llythyr agored gan y Gweinidog dros Dreftadaeth yn ymateb i ohebyddion ar Mesur arfaethedig y Gymraeg.
 

Newyddion diweddaraf 8 ar yr iaith Gymraeg

13/10/10
Hydref 2010. Mae Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth, wedi cyhoeddi gwelliannau arfaethedig i Fesur y Gymraeg Llywodraeth y Cynulliad a fydd yn ei gryfhau ymhellach.
 

Newyddion diweddaraf 7 ar yr iaith Gymraeg

16/08/10
Awst 2010. Mae’r Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones, wedi canmol y cynnydd a wnaed tuag at sicrhau dyfodol ffyniannus i’r iaith Gymraeg, gyda chyhoeddi adroddiad ar gynnydd Iaith Pawb a’r Cynllun Iaith Gymraeg.
 

Newyddion diweddaraf 6 ar yr iaith Gymraeg

26/05/10
Mai 2010. Ym mis Ebrill, cynhaliodd Alun Ffred Jones, y Gweinidog Treftadaeth,nifer o gyfarfodydd cyhoeddus ar draws Cymru. Darllenwch ymlaen er mwyn gweld y DVD a ddangoswyd yn y cyfarfodydd.
 

Newyddion diweddaraf 5 ar yr iaith Gymraeg

30/03/10
Ebrill 2010: Gosodwyd Mesur Arfaethedig y Gymraeg o flaen Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 4 Mawrth 2010. Mae cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus yn cael eu trefnu er mwyn esbonio cynnwys y Mesur.
 

Newyddion diweddaraf 4 ar yr iaith Gymraeg

04/03/10
Mawrth 2010. Gosodwyd Mesur Arfaethedig y Gymraeg o flaen Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 4 Mawrth 2010. Bydd y Mesur arfaethedig yn awr yn cael ei ystyried gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
 

Newyddion diweddaraf 3 ar yr iaith Gymraeg

11/02/10
Chwefror 2010. Roedd ddoe yn ddiwrnod hanesyddol i'r iaith Gymraeg, gan fod y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol ar y Gymraeg wedi'i wneud gan Ei Mawrhydi yn y Cyngor. O ganlyniad, mae cymhwysedd deddfwriaethol wedi'i roi i'r Cynulliad Cenedlaethol.
 

Newyddion diweddaraf 2 ar yr iaith Gymraeg

02/10/09
Hydref 2009. Roedd proses y Gorchymyn yn gyfle i gael trafodaeth eang am swyddogaeth deddfwriaeth o ran diogelu a hyrwyddo’r Gymraeg.
 

Newyddion diweddaraf 1 ar yr iaith Gymraeg

20/08/09
Awst 2009. Dros yr haf, mae'r Gweinidog dros Dreftadaeth wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda rhanddeiliaid a'r cyhoedd.