Skip to content

Polisi a deddfwriaeth

Dolenni perthnasol

Strategaeth ar gyfer hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg ym mywyd bob dydd.
Strategaeth ar gyfer hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg ym mywyd bob dydd.
Mae’r ddogfen hon yn nodi Strategaeth a Rhaglen Weithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg.
Sganiwr dwyieithog Tesco
Ein polisïau ar gyfer hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg.

Strategaeth ar gyfer y Gymraeg

Rydym wedi cyhoeddi strategaeth newydd ar gyfer hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg. Fe'i paratowyd yn unol ag Adran 78 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Gweld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru yw gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg. Mae'r strategaeth yn anelu at weld cynnydd yn nifer y bobl sy'n gallu siarad yr iaith, ac sy'n ei defnyddio.

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

Mae’r Strategaeth hon yn garreg filltir hanesyddol yn addysg cyfrwng Cymraeg. Mae'n nodi’r cyfeiriad ar gyfer gwella addysgu a dysgu’r Gymraeg, gan gynnwys, Cymraeg ail iaith.

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn esbonio sut y byddwn yn darparu ein gwasanaethau i’r cyhoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg, a sut y byddwn yn prif ffrydio’r Gymraeg i’n gwaith ar draws ein holl adrannau.

Cafodd ein Cynllun diwygiedig, a’i chynllun gweithredu newydd, eu cymeradwyo gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 29 Mawrth 2011.