Skip to content

Y Gymraeg

Y Gymraeg
Prif storïau o fewn y pwnc
Ymgynghori: 'Mwy na geiriau...'

Ymgynghori: 'Mwy na geiriau...'

Rydym yn annog rhanddeiliaid, partneriaid a’r cyhoedd i rannu eu sylwadau am y fframwaith strategol olynol drafft gyda ni. 

Iaith fyw: iaith byw

Bwrw mlaen

Mae’r Datganiad Polisi hwn yn ymgorffori llawer o’r awgrymiadau a godwyd yn ystod y Gynhadledd Fawr.  

Cymraeg

Cymraeg

Gwefan newydd Cymraeg i gynorthwyo a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg.

Technoleg a chyfryngau digidol

Technoleg a chyfryngau digidol

Rydym yn gwahodd sefydliadau i wneud cais am grant o raglen 2015 i 2016.

Lleisiwch eich barn Lleisiwch eich barn

Ymgyngoriadau

Ymgynghoriadau cyfredol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ymgynghoriad sy'n gyfredol yn y pwnc hwn.

Ymgyngoriadau sydd wedi dod i ben

Ymgyngoriadau eraill sydd wedi dod i ben »